Szukasz pracownika? Tylko najlepsi z najlepszych w serwisie pracownikok.pl

Kalendarium pracodawcy

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CRUSAR4RALLY:

team building

Tagi:

FROZEN:

montaż klimatyzacji wrocław

BIANEX:

okna wrocław

PHU IMPERA:

drzwi wrocław

PHU ARBRYT:

drzwi wrocław

HOSTEL MAGNOLIA:

hostel wrocław

RADCA PRAWNY E.LEWANDOWICZ:

radca prawny wrocław

KANCELARIA A.JANUS:

komornik wrocław

PRAWA PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA

Jako pracodawca masz głównie obowiązki, których wykonania oprócz pracownika pilnuje kilkanaście instytucji państwowych. Ale masz również pewne prawa, co prawda nie wymienione wyraźnie.


Prawa pracowawcy

Przede wszystkim, bez względu na to, co twierdzą organizacje związkowe i organizacje pracownicze, masz prawo do zwolnienia pracownika, który Twoim zdaniem źle wykonuje swoje obowiązki. Jeśli jednak nie naruszył ciężko swoich obowiązków pracowniczych, zwalniaj pracowników z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Jeśli nie widzisz powodu, aby zatrudniać w dalszym ciągu pracownika, który demoralizuje innych pracowników, poprzez ustawiczne drobne naruszenia dyscypliny albo od poniedziałku do piątku tkwi w depresji ledwo się ruszając - wypowiedz mu umowę o pracę. Unikniesz w ten sposób poważnych strat. Na wypowiedzeniu umowy o pracę powinieneś podać powód wypowiedzenia.

Jeśli pracownik przyjdzie do pracy pijany, możesz go zwolnić bez wypowiedzenia, pod warunkiem jednak zdobycia dowodu jego nietrzeźwości. Masz prawo nakazać pracownikowi poddanie się badaniu - odmowa może zostać potraktowana również jako ciężkie naruszenie obowiązków. Bumelowanie również stanowi powód do zwolnienia bez wypowiedzenia.

Masz prawo w ograniczonym zakresie nakładać na pracowników kary dyscyplinarne i pieniężne. Ewidencja tych kar może być pomocna w Sądzie Pracy, kiedy zostaniesz oskarżony o bezpodstawne wypowiedzenie.

Od pracownika masz prawo oczekiwać, że będzie wypełniał swoje obowiązki rzetelnie i bez zbędnej zwłoki. Powinieneś jednak jasno określić na piśmie pracownikowi zakres obowiązków. Możesz wymagać od pracownika, aby nie zajmował się swoimi prywatnymi sprawami w czasie pracy. Załatwianie prywatnych spraw, korzystanie ze sprzętu pracodawcy dla własnych celów
stanowi bezspornie powód do wypowiedzenia.*

Przy zatrudnianiu pracowników i układaniu sobie stosunków z nimi należy się kierować zdrowym rozsądkiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego. W większości dobrze prosperujących firm prywatnych Kodeks Pracy leży zakurzony w kącie, a pracownicy są zadowoleni.

W firmach z rozdętymi organizacjami związkowymi Kodeks jest przestrzegany w najdrobniejszym szczególe, ale wszyscy narzekają lub co gorsza zakład ogłasza upadłość. Nie oznacza to jednak, że możesz się czuć zwolniony z przestrzegania przepisów prawa pracy, kiedy tylko pracownicy są zadowoleni. Państwowa Inspekcja Pracy nie bada poziomu zadowolenia pracowników.