Czym jest polisa na życie i kiedy można ubiegać się o wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczenie na życie to nazwa polisy, o której słyszał chyba każdy, ale niewiele osób wie na czym dokładnie polega i jakie możliwości daje. To dobre rozwiązanie dla osób, które lubią mieć wszystko pod kontrolą, by nie zamartwiać się na zaś. W razie śmierci, niespłacone zobowiązania mogą przejść na konto najbliższych osób, stając się dużym obciążeniem dla nich. Podobnie może być w przypadku trwałego inwalidztwa wskutek wypadku lub choroby, nie pozwalających na wykonywanie zawodu i prowadzących do trwałej lub czasowej niezdolności do pracy. W celu wyeliminowania ryzyka i zabezpieczenia się przed konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń, warto zatem zastanowić się nad wykupieniem polisy na życie, którą można maksymalnie dopasować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Na czym polega ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie, zwane również polisą na życie, faktycznie jest zabezpieczeniem dla osób wskazanych przez osobę wykupującą tę polisę. W przypadku śmierci lub niezdolności do pracy właściciela polisy, wskazane osoby, mają prawo do otrzymania odszkodowania i wypłaty pieniędzy z polisy na życie. W zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, polisa ubezpieczeniowa na życie może przewidywać różne możliwości. Może być formą inwestowania, kiedy zgromadzone na polisie środki mogą być dla osoby ubezpieczonej swego rodzaju skarbonką zabezpieczającą sytuację rodziny i bliskich w razie jego śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie pozwalającego na podjęcie pracy. Polisa na życie przewiduje również otrzymanie środków w odpowiedniej wysokości wskutek zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia, na przykład ciężkiego wypadku komunikacyjnego. Wypłacone odszkodowanie pozwoli opłacić hospitalizację, specjalistyczne leczenie i ewentualną rehabilitację. Polisa na życie pozwoli zabezpieczyć również budżet domowy w razie utraty zdolności do pracy zarobkowej lub w razie poważnej choroby, której leczenie jest długotrwałe i bardzo kosztowne.

Koszty ubezpieczenia na życie

Polisa na życie wiąże się z okresową składką, której wysokość zasadniczo zależy od przynajmniej kilku czynników. Na jej końcową wartość wpływa niewątpliwie całkowita wartość ubezpieczenia. Jest to właściwie najważniejsze i podstawowe kryterium przy obliczaniu wysokości składki. Przy wyższej sumie ubezpieczenia gwarantuje się otrzymanie wyższego odszkodowania w przypadku danego zdarzenia. Niesie to jednak za sobą konieczność odpowiedniego podwyższenia wysokości samej składki. Niemniej ważny jest zakres ubezpieczenia. Im więcej nieszczęśliwych zdarzeń obejmuje polisa, tym wyższy koszt składki. Wiek i stan zdrowia ma znaczenie priorytetowe- im starsza osoba, tym większe ryzyko dla ubezpieczyciela. Z tego względu osoba w podeszłym wieku może liczyć się ze znacznie większą składką niż osoba młoda. Podobnie to wygląda w przypadku osób, wykonujących zawód wysokiego ryzyka.

Kredyt hipoteczny a polisa na życie

Zdarza się bardzo często, że ubiegając się o kredyt hipoteczny w banku, zostaniemy poinformowani o konieczności wykupienia ubezpieczenia na życie jako warunku otrzymaniu kredytu. Instytucje bankowe zabezpieczają się w ten sposób w razie śmierci kredytobiorcy i niemożliwości spłacania przez niego zobowiązania. W tym celu, kredytobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia cesji ubezpieczenia na życie na rzecz banku. Daje to pewne zabezpieczenie dla banku i w razie śmierci osoby ubezpieczonej – możliwość uzyskania funduszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *