Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w 2019 roku

Rozwój firmy wymaga zazwyczaj zatrudnienia nowych pracowników do zwiększającego się zakresu obowiązków. Niesie to ze sobą koszta związane z ich wynagrodzeniem oraz ubezpieczeniem. Warto więc przed podpisaniem umowy sprawdzić jakie są koszty zatrudnienia pracownika w 2019 roku i od czego zależą.

Im większą prowadzisz firmę, tym więcej pracowników potrzebujesz. Koszt ich zatrudnienia to nie tylko pensja, którą im co miesiąc przelewasz, lecz również różnego typu podatki i ubezpieczenia. Są one zależne od rodzaju umowy oraz wysokości pensji, którą otrzymuje Twój pracownik. By nie zginąć w gąszczu umów i liczb warto, korzystać z profesjonalnej obsługi kadrowej i płacowej.

Koszty zatrudnienia pracownika w 2019 zależnie od rodzaju umowy

Obecnie z godnie z prawem można pracownika zatrudnić na podstawie jednej z trzech umów: o dzieło, umowę zlecenie oraz na etat. Każda z nich generuje inne koszta, które obciążają pracodawcę.

Umowa o dzieło – jest najkorzystniejsza dla pracodawcy, często również dla pracownika. Nie generuje żadnych kosztów, ponieważ nie są od niej odprowadzane żadne składki na ubezpieczeniowe. Opłacany jest jedynie podatek dochodowy od kwoty brutto pracownika. Jego wysokość zaś zależy od charakteru umowy.

Umowa zlecenie – w sytuacji gdy umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania pracodawca ponosi koszta wynagrodzenia brutto oraz składki ubezpieczenia ZUS. Stawka minimalna wynagrodzenia w 2019 wynosi 14,70 zł brutto.

Umowa o pracę – w tym przypadku, pracodawca ponosi największe koszta. Musi opłacić nie tylko wynagrodzenie pracownika, lecz również składki. Część z nich jest pokrywana z wynagrodzenia brutto pracownika, część jedynie przez pracodawcę. Obowiązkowe składki, przy umowie o pracę to:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, obliczana na podstawie zmiennych czynników, m.in. kategorii ryzyka (standardowo 1,67% podstawy wymiaru)
 • składka na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% podstawy wymiaru,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Rozłożenie kosztów składek ubezpieczeniowych na pracodawcę i pracownika

Koszty zatrudnienia pracownika można podzielić na te, które są opłacane – potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika, częściowo płacone przez pracownika i pracodawcę oraz te, które w całości pokrywa pracodawca.

W całości potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika są:

 • składka na ubezpieczenie chorobowe – opłacane w całości z wynagrodzenia brutto;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru po pomniejszeniu o wartość składek na ubezpieczenie społeczne.

Składki ubezpieczeniowe finansowane przez pracownika i pracodawcę:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – w równej części przez pracownika i pracodawcę (po 9,76%),
 • składka na ubezpieczenie rentowe: pracownik – 1,5%, pracodawca – 6,5%,

Koszta w całości ponoszone przez pracodawcę:

 • składka na ubezpieczenie wypadkowe,
 • składka na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% podstawy wymiaru,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,1% podstawy wymiaru.

Koszty zatrudnienia pracownika z płacą minimalną w 2019 roku

Całkowite koszta wynagrodzenia pracownika, obliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2019 r., ponoszone przez pracodawcę to:

 • wynagrodzenie (brutto) – 2250 zł,
 • składka emerytalna: 2 250zł x 9,76 % = 219,60 zł,
 • składka rentowa: 2 250 zł x 6,50 % = 146,25 zł,
 • składka wypadkowa:2 250 zł x 1,67 % = 37,58 zł,
 • Fundusz Pracy: 2 250 zł x 2,45 % = 55,13zł,
 • FGŚP:2 250 zł x 0,10 % = 2,25 zł,
 • suma składek finansowanych przez pracodawcę: 460,81 zł.

Średnie wynagrodzenia pracownika w sektorze przedsiębiorstw, wyliczone przez Główny Urząd Statystyczny na lipiec 2019 r., wynosi 5182,43 zł. Przy takiej wysokości wynagrodzenie całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy wynosi: 6 243,80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *