Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP?

Zasady BHP są bardzo istotne w każdej pracy. Dzięki nim można zadbać o swoje zdrowie oraz zdrowie innych pracowników. Każdy pracodawca powinien je przestrzegać. To samo dotyczy oczywiście pracowników.

Instruktaż ogólny

Wstępne oraz okresowe szkolenia BHP to obowiązek każdego pracodawcy wobec zatrudnianych przez niego pracowników. Jednak nie każdy wie, czy wszyscy muszą przejść takie szkolenie. Instruktaż ogólny jest bardzo istotny. Obowiązkowe szkolenie BHP dotyczy każdego etatowego pracownika. Prawie każde środowisko pracy związane jest z mniejszymi bądź większymi zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Z tego powodu minister gospodarki i pracy nakłada obowiązek przejścia szkolenia BHP przez pracowników przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Do przejścia takiego szkolenia zobowiązani są też pracodawcy, a do tego kadra zarządzająca. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Okazuje się, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło nie mają takiego obowiązku. Jednak obowiązek ten pojawia się wtedy, kiedy zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki zawodowe, które wiążą się z wysokim stopniem narażania na utratę życia oraz zdrowia.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników

Obecnie panujące przepisy prawa pracy nakładają obowiązkowe szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za nie, z tego powodu organizacja takiego kursu leży po jego stronie, podobnie jak finansowanie. Szkolenie BHP jest jednak dobrowolne wtedy, kiedy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza, przy czym musi być ona prowadzona w sposób, który jest zgodny z obecnymi przepisami dotyczącymi ochrony życia oraz zdrowia. W Polsce pojawia się coraz więcej firm, które oferują szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwość odbycia szkolenia przez Internet

Pandemia koronowirusa to czas, który wiele zmienił w zakresie szkoleń BHP. Ze względu na zachowanie szczególnego bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców wprowadzona została ustawa, na mocy której pracodawca może przeszkolić swoich pracowników przez Internet. Wystarczy znaleźć firmy BHP, które świadczą tego typu usługi i połączyć się z szkoleniowcem BHP przez Internet. Oczywiście na koniec szkolenia wystawiane są certyfikaty odbycia takiego szkolenia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *