Odzyskanie odszkodowań po wypadku – jak wygląda i o czym warto pamiętać?

Doświadczenie wypadku jest zawsze nieprzyjemnym przeżyciem. Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez innego kierowcę, masz prawo do ubiegania się o zwrot kosztów za poniesiony uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienie, które uwzględnia także wystąpienie ewentualnych przeszkód zawodowych. Sprawdź, o czym musisz pamiętać podczas ubiegania się o odszkodowanie po wypadku.

Odszkodowanie – co obejmuje?

Pierwszym krokiem do skutecznego odzyskania odszkodowań po wypadku jest świadomość dotycząca swoich praw i zakresu zwrotu kosztów, o jaki możemy się ubiegać. Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie, dotyczące nie tylko obrażeń ciała, ale również szkody w zakresie zdrowia psychicznego. Samo odszkodowanie oznacza zwrot kosztów leczenia i powrotu do zdrowia oraz kosztów dochodów utraconych, czyli takich dochodów, których poszkodowany stracił możliwość uzyskania na skutek wypadku. Poszkodowany ma także prawo do odzyskania pieniędzy za koszty dojazdów, czy zniszczenie mienia. W przypadku poważnego i trwałego pogorszenia zdrowia, które uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, można domagać się renty.

Jakie kroki należy podjąć po wypadku?

  • Zebranie danych

W celu rozpoczęcia procesu odszkodowawczego powinieneś w pierwszym kroku ustalić dane personalne sprawcy wypadku, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, numer polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. W przypadku, gdy sprawca nie chce dobrowolnie okazać dokumentów zawierających powyższe dane lub nie przyznaje się do winy, warto wezwać policję, która zajmie się spisaniem danych i okoliczności zdarzenia. Służby porządku publicznego należy wezwać również wtedy, gdy twój stan zdrowia uniemożliwia wykonanie wymienionych czynności.

Co ważne, nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie miał wykupionego ubezpieczenia OC, możesz zgłosić zaistniałą szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem swojej firmy ubezpieczeniowej lub dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie polisy OC.

  • Zgłoszenie ubezpieczycielowi

Po zebraniu danych sprawcy możesz przystąpić do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Na tym etapie właściwym posunięciem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, jakim jest prawnik. Specjalista w zakresie odszkodowania Kluczbork pomoże Ci przejść przez proces odszkodowawczy oraz dopełni niezbędnych formalności, a także pozwoli uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Wniosek o wypłatę odszkodowania składa się w firmie, w której polisę OC wykupił sprawca wypadku.

  • Określ i uzasadnij swoje oczekiwania finansowe

Zanim zaczniesz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy, powinieneś zebrać wszystkie dowody dokumentujące poniesione koszty, np. rachunki, paragony, bilety, czy potwierdzenia wizyt lekarskich. Na podstawie dostarczonych uzasadnień towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *