Oświetlenie w miejscu pracy a BHP

W celu zapewnienia pracownikom należytych i odpowiednich dla zdrowia warunków każde pomieszczenie służące do pracy musi charakteryzować się odpowiednią temperaturą (min. 18°C w biurze), dobrym przepływem powietrza, zabezpieczeniami przed szkodliwymi dla organizmu ludzkiego czynnikami (wilgoć, nadmierne nasłonecznienie) i uciążliwościami, a także dużą ilością światła naturalnego i sztucznego.

Oświetlenie podstawowe

Podstawę oświetlenia w każdym biurze powinno stanowić dzienne światło słoneczne. Jest ono bardzo ważne dla samopoczucia oraz zdrowia każdej pracującej osoby. Ma również wpływ na ludzki umysł, wzmacnia koncentrację oraz poprawia nastrój. Aby w pełni to zapewnić, światło dzienne powinno być wzmocnione sztucznym, o szerszym zakresie temperatur barw i zmieniającym się natężeniu w stosunku do upływu dnia.

W art. 214 § 1 Kodeksu pracy jest zapis mówiący o tym, że „pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników”. Natomiast zgodnie z § 2 tego samego artykułu, obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane, pracodawca powinien utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Oświetlenie awaryjne

W każdym miejscu pracy powinno się również znaleźć oświetlenie zapasowe, które powszechnie jest nazywane awaryjnym. Musi ono spełniać parametry i wymagania określone normami PN-EN 1838, PN-EN 60598-1 oraz PN-EN 60598-2-22. Ten typ światła należy stosować w pomieszczeniach, w których na wypadek zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność dalszego wykonywania obowiązków w sposób podstawowy, niezmieniony lub umożliwi ono ich zakończenie w bezpiecznych warunkach.

Firmowe oświetlenie podstawowe może również pełnić funkcję awaryjnego, jeśli spełnia podstawowy warunek, jakim jest posiadanie własnego, niezależnego od reszty źródła zasilania.

Oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne montowane w przedsiębiorstwach, jak również w budynkach i placówkach użytku publicznego ma za zadanie zapewnić bezpieczne opuszczenie miejsca pobytu podczas zaniku podstawowego zasilania. Oprawy tego oświetlenia winny być rozmieszczone w następujący sposób:

  • na wysokości nie mniejszej niż 2 m od powierzchni posadzki
  • przy każdych drzwiach wyjściowych (ewakuacyjnych)
  • na wszystkich skrzyżowaniach korytarzy
  • przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej
  • na klatkach schodowych, tak, aby każdy ze stopni był dobrze oświetlony
  • w pobliżu zmian poziomu podłogi
  • przy znakach bezpieczeństwa
  • w pobliżu wyjść końcowych
  • nad każdym przyciskiem alarmowym i urządzeniem przeciwpożarowym
  • przy punktach pierwszej pomocy

Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe są podstawowymi i koniecznymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo pracowników oraz osób przebywających w budynkach publicznych. Ich szeroką ofertę posiada w swoim asortymencie firma Awex, specjalizująca się w sprzedaży oświetlenia awaryjnego.

Ergonomiczne miejsce pracy nie tylko pozwala zadbać o zdrowie pracownika, ale również zwiększa jego efektywność i wydajność. Dobrze przygotowane stanowisko charakteryzuje się nie tylko wyposażeniem w odpowiednie meble i narzędzia poprawiające komfort pracy, ale również zapewnieniem podstawowych dla samopoczucia czynników, takich jak dopływ świeżego powietrza i naturalnego oraz sztucznego oświetlenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *