Szkolenia PPOŻ – wszystko, co musisz wiedzieć

Według art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciele, zarządcy czy też użytkownicy budynku (zależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej) są zobligowani do zapoznania swoich pracowników z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi i do ustalenia sposobu postępowania w razie wybuchu pożaru czy innej klęski żywiołowej.

Szkolenie PPOŻ

Zaleca się, aby szkolenia PPOŻ były istotną częścią wstępnego szkolenia podstawowego i ogólnego instruktażu, które mają obowiązywać wszystkich nowoprzyjętych pracowników. Wstępne szkolenia mają być przeprowadzone maksymalnie do 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia współpracy z danym nowym pracownikiem. Wszyscy zatrudnieni w ramach szkolenia BHP uzyskują dodatkowo ważne informacje nt. ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca ustala szczegółową problematykę szkolenia.

Częstotliwość szkoleń PPOŻ

Warto pamiętać, że szkolenia PPOŻ powinny być również przeprowadzane w określonych odstępach czasu. Trzeba regularnie uzupełniać wiedzę i odświeżać ją, ponieważ zawsze coś może umknąć. Najlepiej, kiedy szkolenie oparte jest także na  ćwiczeniach praktycznych. W każdym zakładzie pracy ma być wyznaczona osoba, która będzie odpowiedzialna za przebieg ochrony przeciwpożarowej. W niektórych zakładach pracy odpowiednio wykwalifikowane osoby mają specjalny widoczny znaczek na koszulkach, aby pozostali wiedzieli kto na pewno posiada fachową wiedzę w tym temacie.

Dodatkowe szkolenie PPOŻ

Wyznaczonego pracownika, który jest odpowiedzialny za ochronę PPOŻ zaleca się, aby wysłać na dodatkowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. To on podejmuje decyzje w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia czy też podczas wykonywania ewakuacji pozostałych pracowników.

Rozwijający się rynek rozwiązań p-poż

Osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową w danej organizacji powinny być na bieżąco z rozwijającymi się rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przykładem takiej strony, gdzie znajdziecie informacje między innymi na temat ochrony konstrukcji stalowych, jest https://www.promat.com/pl-pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *