Upadłość konsumencka a alimenty – czy po ogłoszeniu muszę płacić alimenty?

Upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która obejmuje wiele zagadnień i jest złożona z kilku etapów. Jeśli z punktu widzenia prawnego, dłużnik uzyskał status osoby niewypłacalnej i została ogłoszona jego upadłość, powstają następstwa prawne dotyczące innych jego zobowiązań. Sprawdź, jakie kroki musi podjąć osoba upadła, która jest jednocześnie zobowiązana do płacenia alimentów.

Upadłość konsumencka a alimenty – czy można je umorzyć?

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd w wyroku i od tego momentu całą masą majątkową upadłego zarządza syndyk, który ustala wykonywanie spłaty długów. Nie oznacza to jednak, że dłużnik pozostaje bez żadnych środków do życia, ani, że wszystkie jego zobowiązania ulegają umorzeniu. Tak jest właśnie w przypadku świadczeń alimentacyjnych, które dłużnik spełniał przed ogłoszeniem upadłości. Upadłość konsumencka nie obejmuje zwolnienia z realizacji obowiązku alimentacyjnego. Wyrok co prawda umarza dużą część długów, ale alimenty – zarówno bieżące, jak i zaległe, nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Spełnianie obowiązku alimentacyjnego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej różni się w zależności od tego, czy dochodzenie dotyczy alimentów bieżących, czy zaległych.

Dochodzenie alimentów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyklucza możliwość dochodzenia zaległych alimentów na drodze postępowania egzekucyjnego. Osoba uprawniona do alimentów, która posiada wierzytelność z tytułu zaległych alimentów, powinna zgłosić kwotę wierzytelności syndykowi. Zgodnie z przewidzianą ustawowo kolejnością zaspokajania wierzycieli, osoby uprawnione do alimentów (wierzyciele alimentacyjni) zostają zaspokojeni w pierwszej kolejności. Zaległe alimenty mogą zatem zostać odzyskane, jednak dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego. Dodatkowo trzeba pamiętać, że ten rodzaj wierzytelności jest zaspokajany po alimentach bieżących oraz za kosztami postępowania, które mają pierwszeństwo.

Po ogłoszeniu upadłości alimenty są wypłacane przez syndyka w terminie płatności wynikającym z treści wyroku, w którym zostały zasądzone. Płynność wypłaty alimentów będzie zależała od stanu masy upadłości i powiększania jej w miarę realizacji planu spłaty. Jeśli obawiasz się o swój stan finansowy i chcesz skorzystać z przewidzianych w tym celu rozwiązań prawnych, zwróć się o pomoc do specjalistów, którzy mają doświadczenie, a tematyka upadłość konsumencka Gdańsk nie jest im obca.

Zmiana wysokości alimentów a upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest przeszkodą do żądania przez uprawnionego podwyższenia alimentów. Aby tego dokonać, należy wytoczyć przeciwko upadłemu pozew. Skuteczność pozwu zależy od tego, czy zaszły uzasadnione podstawy do podwyższenia alimentów.

Analogiczna sytuacja występuje po drugiej stronie – upadły po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, może żądać obniżenia alimentów, jeżeli jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Pozew o obniżenie alimentów upadły wnosi do sądu osobiście, w tym wypadku wyjątkowo nie reprezentuje go syndyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *