Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku — czym jest i kiedy jest niezbędna?

W dzisiejszych czasach strony internetowe oraz oficjalne profile w mediach społecznościowych są integralną częścią świata biznesu, dlatego bardzo często zdarza się, że do zaprezentowania firmy bądź jej zareklamowania wykorzystywane są materiały foto i wideo zawierające wizerunek pracowników. Wielu osobom w zupełności to nie przeszkadza, jednakże zdarzają się jednostki, które nie wyrażają na to pozwolenia — co jest całkowicie zrozumiałe. W takich przypadkach niezbędne jest przygotowanie dokumentu, jakim jest zgoda na publikację wizerunku pracownika.

Prawna definicja wizerunku

Jak informuje wrocławska kancelaria prawna, w czasach w których bardzo łatwo jest o kradzież danych osobowych należy zwracać szczególną uwagę na to, co umieszczamy do publicznej wiadomości w Internecie. Funkcjonujące od kilku lat Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje szereg zasad dotyczących przetwarzania wrażliwych danych — w tym wizerunku. Ze względu na to, że definicja wizerunku jest tak rozległa, podmiot wizerunkowy podlega zarówno RODO, jak i ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz opisany został w kodeksie prawa cywilnego. Wizerunek można scharakteryzować jako podobiznę danej jednostki, postrzeganie jednostki czy dobro osobiste określone art. 23 kodeksu cywilnego.

Zasady rozpowszechniania wizerunku

W praktyce rozpowszechnianie wizerunku musi odbyć się na ściśle określonych zasadach. Zadaniem przedsiębiorcy, który chce udostępnić wizerunek pracownika w mediach społecznościowych jest zadbanie o to, aby dany materiał foto-wideo w żaden sposób nie zagrażał pracownikowi na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Warto zadbać również o anonimowość pracownika, którego podobizna jest przedstawiana. Chcąc postępować zgodnie z prawem, jeśli w przypadku udostępnionego materiału bezproblemowo można odkryć tożsamość przedstawianej osoby, niezbędna jest zgoda na publikację wizerunku. Udostępniony materiał nie może również ośmieszać pracownika, a sam akt rozpowszechnienia musi mieć skonkretyzowany cel, na przykład reklamowy lub informacyjny.

Dokładna dokumentacja jako zabezpieczenie

Przygotowując zgodę na publikację wizerunku warto zadbać o to, aby był to dokument, który pracownik własnoręcznie podpisze. Prawo nie konkretyzuje formy zgody na rozpowszechnianie wizerunku, dlatego może być to zarówno zgoda słowna, jak i pisemna. Mimo to warto posiadać taki dokument, ponieważ w przyszłości można wykorzystać go jako materiał dowodowy lub zabezpieczenie w sprawie. Dokument zgody na rozpowszechnianie wizerunku powinien posiadać datę i miejsce wyrażenia zgody, cel, w jakim wizerunek zostanie bądź został wykorzystany, czas w jakim zgoda obowiązuje oraz własnoręczny podpis pracownika udzielającego reprymendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *